Logo Tokodrama

Voorwaarden en bepalingen

Aanmelding en betaling

Aanmelding kan schriftelijk, telefonisch of via het internet, door het aanmeldingsformulier in te vullen.
Na aanmelding krijg je een e-mail met daarin de bevestiging en de betaling gegevens.

Afmelding

Afmelding kan tot twee weken van tevoren zonder dat het je iets kost. Daarna betaal je de helft van het cursusgeld. Zeg je binnen 48 uur nog af of laat je niets van je horen en je komt niet opdagen dan ben je het hele bedrag verschuldigd. Kan iemand van de evt. reservelijst jouw plaats nog innemen, dan ben je niets verschuldigd. Bij de theatervakanties en bij het Lang weekend in Vierhouten geldt een langere afzegtermijn (zie de betreffende toneeldag/theatervakantie).
Als je een les gemist hebt (om wat voor reden dan ook) bestaat er geen recht om de les in te halen. Ook is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.
Moet of wil je de cursus halverwege stoppen, dan is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

Covid19

Mocht Tokodrama lessen of de cursus moeten cancelen i.v.m. de adviezen van het RIVM en/of het kabinet, dan wordt geprobeerd de lessen later in te halen. Lukt dat niet dan krijgt iedereen het geld van de gecancelde lessen of repetities terug. Eventueel zal de les voortgezet worden via Zoom.
Mochten voorstellingen niet door kunnen gaan, dan wordt geprobeerd een vervangende datum te vinden. Lukt dat niet dan worden de voorstellingen gecanceld. Het is niet mogelijk om cursusgeld ivm de gemiste voorstellingen terug te vragen.
En verder:
- kom niet naar de les als je Covid19 klachten hebt.
- was voor en na de les je handen.

Korting

Een eventuele kortingsregeling geldt uitsluitend voor houders van de stadspas met groene stip en voor houders van een studentenkaart die een voltijds studie doen en studiefinanciëring hebben.

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan de lessen van Tokodrama is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
Tokodrama / Bart van Heel is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal en/of schade van eigendommen van de deelnemer.
Indien zich bij de uitvoering van de diensten van Tokodrama onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot enigerlei vorm van lichamelijk letsel bij de deelnemer leidt ontstaan tijdens de lessen en/of de activiteiten van de deelnemer wordt de aansprakelijkheid van Tokodrama beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Tokodrama gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De door Tokodrama afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, Polis Cultuur, sport en recreatie van Univé.
De dekking van de genoemde verzekering geldt uitsluitend voor schade ontstaan tijdens de lessen, en derhalve niet voor schade buiten de lessen waarvoor Tokodrama iedere aansprakelijkheid uitsluit.
Schade toegebracht door schuld of opzet van een deelnemer aan roerende of onroerende zaken van anderen komt volledig voor rekening van de deelnemer en zal ingeval van aansprakelijkstelling van Tokodrama volledig verhaald worden op de deelnemer.

Wachtlijst

Als een cursus vol zit kan je op de wachtlijst komen. Regelmatig zeggen mensen nog af en komt er een plek vrij. Er wordt contact met je opgenomen zodra er een plek voor je is. Op dat moment kan je alsnog afzeggen zonder dat het financiële gevolgen heeft.

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal 12 mensen per cursus meedoen, soms minder of meer. Dit zal dan apart bij de cursus vermeld staan. Bij het Lang weekend in Vierhouten kunnen maximaal 20 mensen mee. Bij de Theatervakantie in Berlijn 18 mensen, in Frankrijk 17 mensen (inclusief kok).
Bij onvoldoende aanmeldingen (minder dan 8 personen) behoudt Tokodrama het recht om een cursus tot 1 week vóór de start van de cursus af te zeggen. Indien de cursus reeds betaald is, ontvangen de deelnemers terstond het betaalde cursusgeld retour.

Theatervakanties

Zie de aparte pagina bij de theatervakanties voor de reisvoorwaarden.