Logo Tokodrama
Logo Tokodrama

Zoom lessen

Deze week drie Zoom lessen gegeven. Het is natuurlijk niet ideaal, maar ik ben toch blij dat we konden starten. En het ging verrassend goed, als zeg ik het zelf :-). Ook technisch, terwijl ik daar niet echt goed in ben.
Je kunt volgende week nog invoegen. Wees welkom (aanmelden). We hebben 2 of 3 Zoomsessies gepland en gaan dan live verder als de lockdown voorbij is.

Maandag: Masterclass Scènestudie - we hebben met elkaar scènes gelezen/gespeeld uit het toneelstuk Flight 47 (de nieuwe voorstelling van ITA, gebaseerd op Op hoop van zegenvan Heijermans) in de Mainroom van Zoom. Met wie geen tweede scherm had, kon ik de tekst via Share Screen laten zien. Op sommige momenten bleven we bij een paar zinnen stilstaan. Wat wordt bedoeld, wat is de emotie, wat laat je niet zien. Tekstbegrip is onontbeerlijk. Met Zoom konden we 'klassikaal' ook aandacht besteden aan de tekstbehandeling. Waar leg je de klemtoon,  aan het eind van de zin punten zetten en niet met je stem omhoog gaan, bogen maken etc.

Dinsdag: Tekst en Improvisatie - Samen lezen/spelen we uit Scènes uit een huwelijk van Ingmar Bergman en daarna in Breakout room een improvisatie scène voorbereiden. Hoe is het tussen deze twee ex-en een jaar later als hij bij haar op bezoek komt? Wie speelt welke rol en hoe kan je je voorwerpen uit je eigen huis gebruiken in je scène. En wat gebeurt er als je bij het raam staat en daardoor nog vaag in beeld bent. Mooi om zo te spelen met de beperkte middelen die we hebben.

Woensdag: Improvoorstelling Van Warmerdam (Adel Blank). We bekijken een fragment uit de film en lezen de oorspronkelijke toneeltekst. We fantaseren over de personages en in de Breakout Room bereidt iedereen in drietallen een scène voor die in de Mainroom geimproviseerd wordt.

Conclusie: Een zoomles is verre van ideaal. We missen ontzettend de speelvloer. Maar er is ook veel wel mogelijk. En fijn om samen te kunnen starten.

Tokodrama / Bart van Heel

Kantoor: Zoutkeetsgracht 228 1013 LC AMSTERDAM
Telefoon: 020-6261835
Studio: Polanentheater Polanenstraat 174 Amsterdam
Bankrekening: NL43 TRIO 0390165565 t.n.v. Tokodrama Amsterdam